Hypertensie & Hart- en vaatziekten

Hypertensie

Hypertensie ofwel hoge bloeddruk staat voor een te hoge druk op de bloedvaten. Dit kan vele nadelige gevolgen hebben, waaronder een verhoging van het risico op hart- en vaatziekten. De bloeddruk kan worden gemeten met een bloeddrukmeter. De streefwaarde voor de bloeddruk is een waarde onder de 140/90 mmHg en geldt voor volwassenen tot 80 jaar. De diëtist kan een preventieve rol hebben, helpen de bloeddruk te verlagen middels gerichte dieetadviezen. Ook kan gestreefd worden naar de juiste ondersteuning van bloeddrukverlagende medicatie.

Hart- en vaatziekten

Hart- en vaatziekten is een overkoepelende naam voor verschillende ziekten aan het hart en de bloedvaten. In Nederland overlijden jaarlijks 40,000 mensen aan hart- en vaatziekten, het is dan ook één van de belangrijkste doodsoorzaken. Gelukkig daalt sinds de jaren 70 dit aantal gestaag. Wat zeer waarschijnlijk komt door een verbeterde preventie, een daling van het aantal rokers, een gemiddeld lager cholesterolgehalte, een betere behandeling van een hoge bloeddruk en het gebruik van de juiste medicijnen. De rol van de diëtist kan hierbij preventief van aart zijn. Bij een verhoogd risico op hart- en vaatziekten of reeds bestaande hartproblemen kan de diëtist aanvullende voedingsadviezen geven.

Voor meer informatie over hart-en vaatziekten: www.hartstichting.nl