Infectieziekten (HIV / AIDS)

Aids is een ernstige, dodelijke ziekte. HIV is het virus dat aids veroorzaakt. Gelukkig komt de levensverwachting van mensen met HIV steeds meer in de buurt van die van de rest van de bevolking. Mensen hebben een natuurlijke afweer tegen ziekten. Bij HIV wordt deze afweer stap voor stap afgebroken. Iemand met AIDS is vatbaarder voor allerlei ziekten waar hij of zij zonder behandeling uiteindelijk aan zou sterven. AIDS en HIV kunnen de voedingstoestand/ groei nadelig beïnvloeden. De diëtist kan een rol spelen bij het handhaven/ verbeteren van de voedingstoestand/ groeicurve. Het verminderen van de symptomen en helpen bij het verhogen van de levenskwaliteit.

Voor meer informatie over Aids en HIV: www.aidsfonds.nl