Longziekten (COPD)

COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease ofwel chonische obstructieve longziekte. In de beginfase van COPD is er vooral sprake van toenemende slijmvorming en hoesten. Wanneer de ziekte voortschrijdt, raakt de structuur van de longen beschadigd. Ook nemen de longinhoud en kracht van de ademspieren af. Bij ernstig COPD kan de longfunctie met meer dan de helft verminderen. Een belangrijke klacht daarbij is kortademigheid: in eerste instantie alleen bij inspanning en in een ernstiger stadium continu. Bij COPD wordt de dieetadvisering met name gericht op het behoud/toename van de spiermassa. Door de kortademigheid komt de voedingstoestand vaak in gevaar. Een eiwitverrijkte voeding is dan ook zeer belangrijk. De diëtist geeft begeleiding bij het behouden en/of verbeteren van de voedingstoestand. Aanvullende (ziektespecifieke) medische voeding en supplementen kunnen hierbij indien nodig (en door de patiënt gewenst) ingezet worden om bovenstaande doelen te bewerkstelligen.

Voor meer informatie over COPD, astma en andere longziekten: www.longfonds.nl