Neurologische aandoeningen

Met neurologische aandoeningen worden problemen met het zenuwstelsel bedoeld. Enkele voorbeelden hiervan zijn: traumatisch hersenletsel, herseninfarct, hersenbloeding, de ziekte van parkinson, de ziekte van Huntington en dementie. Een neurologische aandoening kan een grote impact hebben op de activiteiten en het dagelijks leven. Te denken valt hierbij aan problemen met bewegen, het geheugen, vermoeidheid en het psychisch welbevinden. Op het gebied van voeding kunnen er ook verscheidene problemen ontstaan; slikproblemen, moeite met kauwen, het niet meer herkennen van eten en drinken en een verminderde eetlust. Deze problemen leiden vaak tot een onvolwaardige voeding met daarbij een risico op ondervoeding. De diëtist kan hulp bieden bij het creëren van een volwaardige voeding, het optimaliseren van de voedingstoestand en de kwaliteit van leven. Aanvullende medische voeding en supplementen kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.

Voor meer informatie over neurologische aandoeningen: www.neurologie.nl en www.msresearch.nl