Nierziekten

Bij nierziekten kunnen de nieren hun belangrijke taken verminderd of niet meer uitvoeren. Er zijn veel verschillende soorten nieraandoeningen. De oorzaak van de aandoening ligt soms direct bij de nier, soms is er elders in het lichaam een probleem waardoor de functie van de nieren achteruitgaan. Nierfalen (nierinsufficiëntie) komt bij vrijwel alle nierziekten vroeg of laat voor. De mate van nierinsufficiëntie is bepalend voor het behandeltraject. Een aangepaste voeding beperkt de aanmaak van afvalstoffen, waardoor klachten afnemen. Bovendien kan een aangepaste voeding de achteruitgang van de nieren vertragen. De diëtist kan helpen om een dergelijk dieet samen te stellen.

Voor meer informatie over nierziekten: www.nierstichting.nl