Overgewicht

We spreken van overgewicht wanneer je lichaamsgewicht te hoog is. Meestal wordt dit berekend door de verhouding lichaamsgewicht en lengte, de uitkomst hiervan is de BMI (Body Mass Index). Echter moet bij de BMI vermeldt worden dat de berekening niet altijd opgaat (een bodybuilder zal al snel in de categorie overgewicht vallen wanneer de BMI berekent wordt, dit i.v.m. de grote hoeveelheid spiermassa). Obesitas staat voor ernstig overgewicht (BMI ≥30). Bij een BMI ≥40 wordt er het woord morbide aan toegevoegd (Morbide Obesitas).

Overgewicht en obesitas brengen verscheidene gezondheidsrisico’s met zich mee; risico op hart- en vaatziekten, diabetes, hoge bloeddruk, gewrichtsklachten maar ook zeker niet te vergeten psychosociale klachten. Naar mate het overgewicht toeneemt, nemen ook de gezondheidsrisico’s drastisch toe.

Met een gewichtsreductie van 5-10% is al zeer veel gezondheidswinst te behalen! En vaak wordt deze gezondheidswinst al direct door de patiënt ervaren, doordat hij/zij zich vitaler voelt.

Crashdiëten werken vaak het jojoën in de hand, hebben op langer termijn een negatieve invloed op de stofwisseling en daarmee het gewichtsverloop.

De diëtist kan begeleiding bieden bij het op een verantwoorde manier afvallen door gerichte persoonlijke adviezen te geven. Het aanpassen van de leefstijl is niet makkelijk en het vergt dan ook vaak veel inspanning en doorzettingsvermogen om aan een nieuwe leefstijl/ eetpatroon te wennen. De diëtist is er om u in dit proces van A-Z te begeleiden.