Verwijzers

Voor verwijsmogelijkheden kan gebruik worden gemaakt van de Artsenwijzer Diëtetiek op www.artsenwijzer.info Hierin staan duidelijk de indicaties voor verwijzing naar de diëtist beschreven.

Na het eerste consult ontvangt de verwijzer een beginrapportage en na het laatste consult een eindrapportage. Indien nodig worden er tussentijdse rapportages opgesteld. Dit is afhankelijk van de reden van verwijzing, het gemaakte behandelplan, tussentijdse vorderingen en duur van het behandeltraject.

Voorbeeld verwijsformulier:
Onderstaand verwijsformulier kan worden gedownload, ingevuld en uitgeprint aan de patient worden meegegeven. Zonder handtekening is dit verwijsformulier echter niet geldig. Ter informatie van de cliënt stellen wij gratis folders en visitekaartjes beschikbaar, die in de wachtkamer neergelegd kunnen worden.

Wanneer u brochures wilt ontvangen, meer informatie wenst of behoefte heeft aan overleg kunt u contact opnemen per telefoon (06-10323236) of per mail naar info@steenstradevriesdietetiek.nl.