Wedstrijdsport

Voeding is een belangrijke prestatiebepalende factor voor zowel duur- kracht- als spelsport. Het lichaamsgewicht en de lichaamssamenstelling hebben ook een directe invloed op de sportprestatie. De diëtist streeft naar een volwaardige sportvoeding (50-60 en% koolhydraten, 1.2-2g eiwit/kg lichaamsgewicht en minimaal 20 en% vet) afgestemd op de individu. Het doel van de behandeling kan gericht zijn op het verbeteren/ handhaven van de sportprestaties, indien er sprake is van blessures wordt er gestreefd naar het bevorderen van het herstel- en revalidatieproces.