Werkwijze

Bij Steenstra & de Vries diëtetiek streven wij naar een deskundige en persoonlijke aanpak. Onze werkervaring in het ziekenhuis heeft ertoe geleid dat wij doorvragen en een klinische blik toepassen. Met uw goedkeuring wordt er multidisciplinair gewerkt, dit houdt in dat wij in sommige situaties nauw samenwerken met de huisarts en of andere zorgverleners.

Graag lichten wij globaal toe hoe onze consulten zijn opgebouwd:

Eerste consult
Tijdens het eerste gesprek wordt uw voedingspatroon onderzocht op basis van onder andere de medische voorgeschiedenis, klachten en uw persoonlijke omstandigheden. Het eetgedrag en de voedingstoestand worden hierbij in kaart gebracht. Er wordt in overleg met u een passend dieetadvies samengesteld.

Vervolgconsult
Tijdens de vervolgconsulten wordt de behandeling geëvalueerd, en het behandelplan waar nodig aangepast. Het aantal consulten is mede afhankelijk van de diagnose, (uw) hulpvraag, het behandelplan en de voortgang.

Opbouw van de consulten
De consulten zijn opgebouwd uit directe tijd (behandeltijd) en indirecte tijd. Onder de indirecte tijd vallen o.a. administratieve werkzaamheden, rapporteren, adviezen uitwerken.
Deze indirecte tijd verbetert de kwaliteit van de zorg en wordt daarom (deels) verrekend bij het consult.

Huisbezoek
Mocht het door omstandigheden niet mogelijk zijn naar het spreekuur te komen, dan komen wij graag bij u aan huis.

Privacy
Wij waarborgen uw privacy. Alles wat u met de diëtist bespreekt is vertrouwelijk. Tevens wordt er gewerkt met een beveiligd patiëntenregistratie systeem.

Denk eraan om een geldig legitimatiebewijs en eventueel uw verwijzing mee te nemen naar het eerste consult.